Tổng thống Obama công bố bài báo trên tập chí đầu ngành về y học

0
955

Tông thống Barack Obama ký tên trong một bức thư ở phòng bầu dục, ngày 14 tháng 3/2016. Credit: Official White House Photo by Pete Souza.

By Quang Duc Truong, July 15, 2016

Barack Obama là tổng thống đầu tiên khi đang đương chức công bố bài báo khoa học trên tạp chí có bình duyệt. Bài báo tuy không qua vòng bình duyệt, nhưng được kiểm tra nội dung và sửa trong 2 tháng, theo Bloomberg [1], trước khi công bố trên tạp chí The Journal of the American Medical Association, tập chí đầu ngành về y học. Bài báo thảo luận sự thành công và tương lai của chính sách chăm sóc y tế Mỹ công bố ngày 11/7/2016 trên JAMA.

Bài báo có abstract, findings, kết luận và trích dẫn 68 bài báo khoa học, tài liệu chính phủ. Bài báo tổng hợp lại dữ liệu từ các báo cáo và bài báo khoa học, sau đó làm nổi bật lên sự thành công của chính sách y tế Mỹ, nhấn mạnh sự giảm đi của số người Mỹ không có bảo hiểm y tế. Từ khi chính sách trở thành luật liên bang, tỷ lệ công dân không có bảo hiểm y tế đã giảm từ 16% năm 2010 xuống 9.1% năm 2015, tổng thống Obama cho biết trong bài báo. Tuy vậy, nước Mỹ vẫn phải đối mặt rất nhiều thách thức trong việc thực hiện chính sách y tế mới. Rất nhiều người Mỹ vẫn phải chi trả cho việc khám chữa bệnh và chi trả tiền bảo hiểm sức khỏe hàng tháng.

Tổng thống cũng đề nghị một số chính sách để giảm giá một số loại thuốc và cho biết chính phủ liên bang đang đàm phán để giám giá các loại thuốc đắt tiền.

Bài báo nhan đề “United States Health Care Reform: Progress to Date and Next Steps” được xuất bản dạng mở (open-access) cho tất cả bạn đọc truy cập miễn phí.

Reference: Barack Obama, JD, “United States Health Care Reform: Progress to Date and Next Steps” JAMA. doi:10.1001/jama.2016.9797.
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2533698

[1] http://www.bloomberg.com/politics/articles/2016-07-11/next-president-should-attack-drug-prices-obama-says-in-jama

Copyright 2016 SSVNJOURNAL. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.