Tạo năng lượng sinh học từ alginate trong tảo nâu bằng xúc tác hạt nano vàng trên carbon nanotubes.

1
1027

Figure. Nâu và Vàng. Tạo năng lượng sinh học từ alginate trong tảo nâu bằng xúc tác hạt nano vàng trên carbon nanotubes. Reproduced with Permission from L. Q. Hoa, H. Yoshikawa, M. Saito, M. Ueda, T. Shibata and E. Tamiya. ChemCatChem 2014, 6, 3. Copyright 2014 John Wiley and Sons.

By Lê Quỳnh Hoa, Osaka University, Japan

Hiện nay, trong các loại sinh khối, ngô và mía được sử dụng chủ yếu để tạo ra năng lượng sinh học. Tuy nhiên, việc phải lựa chọn giữa “thức ăn hay nhiên liệu” đã và đang tạo ra nhiều tranh cãi về tương lai của loại nhiên liệu này. Do đó, sinh khổi không ăn được hiện đang thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học. Trong các loại sinh khối không ăn được, tảo nâu (Brown macroalgae) là một trong những lựa chọn với nhiều ưu điểm: quá trình nuôi trồng không cần nước sạch, đất đai, phân bón, thành phần hóa học không chứa lignin, làm tăng hiệu quả phân giải so với sinh khối loại lignocellulosic. Tuy nhiên, tảo nâu chứa tới hơn 25% là alginate, rất khó phân giải bằng phương pháp lên men thông thường.

Nhóm nghiên cứu tại trường đại học Osaka, Nhật Bản, lần đầu tiên oxi hóa alginate bằng phương pháp điện hóa trên xúc tác chế tạo bằng hạt nano vàng và cacbon nanotubes. Dữ liệu phân tích đề cập trong bài báo của Lê Quỳnh Hoa và cộng sự cho biết, quá trình điện hóa alginate diễn ra theo cơ chế tương tự quá trình oxi hóa bằng chất oxi hóa mạnh, tạo ra sản phẩm có thể sử dụng trong nuôi cấy tế bào và mô. Đối lập với phương pháp oxi hóa alginate truyền thống bằng vi khuẩn, oxi hóa alginate bằng phương pháp điện hóa trong pin nhiên liệu không những tăng cường hiệu suất chuyển hóa năng lượng từ sinh khối mà còn tạo ra sản phẩm có giá trị cao, tạo tiền đề cho nghiên cứu về sản xuất năng lượng và nguyên vật liệu từ sinh khối không ăn được.

Nội dung bài báo đã được chọn để dùng thiết kế trang bìa (Front Cover) của Issue 01/2014 tạp chí ChemCatChem, nhà xuất bản Wiley.

Journal Link:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cctc.201301036/full

Email: [email protected]

1 BÌNH LUẬN