Thiết kế mới cho hệ thiết bị điện di mao quản tự động.

0
709

By Mai Thanh Đức, Chimie ParisTech, Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris, France

Viết trên tạp chí Analytical Chemistry của hiệp hội hoá học Mỹ (ACS), một nhóm các nhà khoa học của Đại học khoa học tự nhiên Hà Nội, Đại học Basel, Thuỵ Sỹ, và Đại học Alcala, Tây Ban Nha cho biết đã phát triển hệ thiết bị điện di mao quản xách tay, hoàn toàn tự động, có thể sử dụng được trong cả phòng thí nghiệm lẫn phân tích tại hiện trường.

Hiện nay việc phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước thường được tiến hành trong phòng thí nghiệm: mẫu được lấy tại hiện trường, được bảo quản và vận chuyển về các phòng thí nghiệm để chờ phân tích. Quá trình này thường mất thời gian, công sức và gây nhiều chi phí phát sinh và có thể gây thay đổi trạng thái thực của chất cần phân tích trong mẫu. Bởi vậy, việc nghiên cứu chế tạo và đưa vào áp dụng một thiết bị phân tích chất lượng nước tại hiện trường cho đồng thời nhiều chỉ tiêu sẽ có ý nghĩa lớn cho kiểm soát chất lượng nước nhằm nâng cao hiệu quả, giảm chi phí và đơn giản hóa quá trình phân tích.

Mai Thanh Đức, hiện đang làm việc tại Chimie ParisTech, Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris, Pháp, dẫn đầu nhóm nghiên cứu, nói: “Cho tới nay, thiết bị điện di mao quản được xem là giải pháp thay thế lý tưởng cho phương pháp phân tích bằng sắc ký, cũng như là ứng cử viên số một cho việc phát triển hệ thiết bị phân tích hiện trường vì có nhiều ưu điểm như hệ thiết bị đơn giản, có khả năng xác định đồng thời nhiều chỉ tiêu. Theo đó, mục tiêu của công trình nghiên cứu là phát triển hệ thiết bị điện di mao quản xách tay, hoàn toàn tự động, có thể sử dụng được trong cả phòng thí nghiệm lẫn phân tích tại hiện trường. Hệ thống có thể được lắp đặt với các điều kiện kỹ thuật và tài chính tại Việt Nam. Thiết bị có khả năng sử dụng hữu hiệu phục vụ mục tiêu đánh giá đa chỉ tiêu (anions và cations) chất lượng nguồn nước”.

Journal Link: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ac303328g?journalCode=ancham

Điều đặc biệt, công trình nghiên cứu đã được hoàn thiện về mặt kỹ thuật và đưa vào sử dụng tại Việt Nam. Thông tin thêm về sản phẩm, bạn đọc có thể tìm hiểu thêm tại Website CE-Vietnam: http://ce-vietnam.com/index.php.

Email: [email protected]