Cấu trúc đường biên giữa các hạt tinh thể MoS2

0
1749

Figure: Cấu trúc 1 lớp nguyên tử của MoS2. Credit: Trương Quang Đức.

By Trương Quang Đức, Tohoku University, Japan.

Bề mặt phân cách giữa các tinh thể thu hút sự quan tâm nghiên cứu rất nhiều của giới khoa học chất rắn vì nó ảnh hưởng rất lớn tới tính chất cơ, quang, điện của vật liệu. MoS2 là một loại vật liệu cấu tạo dạng lớp tương tự graphite. MoS2 với cấu trúc 1 lớp 1 nguyên tử như graphene mang rất nhiều tích chất khác mà graphene không có ví dụ như tính chất bán dẫn. Vì thế nghiên cứu cấu trúc đường biên giữa các hạt tinh thể MoS2 sẽ cung cấp rất nhiều thông tin về tính chất của loại vật liệu này.
Đăng cùng thời gian trên Natural Materials, hai nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Đại học Columbia và Đại học Rice, Mỹ miêu tả cấu trúc của đường biên tinh thể MoS2. Thông thường tinh thể MoS2 cấu tạo dạng vòng 6 cạnh với các góc là các nguyên tử Mo và 2 nguyên tử S2 luân phiên nhau (Figure). Hai nhóm nghiên cứu quan sát tinh thể MoS2 bằng máy hiển vi điện tử truyền qua với độ phân giải cao ở mức độ Angstrom cho thấy đường biên của tinh thể được cấu tạo từ các vòng 5 cạnh và 7 cạnh (nhóm ở Rice) hoặc 4 cạnh và 8 cạnh liền kề nhau (nhóm ở Columbia).
Các nhóm cũng cho biết những cấu trúc đường biên này làm tăng tới tính chất phát quang và dẫn điện của vật liệu thông qua các thí nghiệm đo thực nghiệm.

Journal Link: http://www.nature.com/nmat/journal/v12/n6/full/nmat3633.html
http://www.nature.com/nmat/journal/v12/n8/full/nmat3673.html
Email: [email protected]