Phát hiện các sai sót trong cấu trúc tinh thể LiCoPO4.

0
1062

Figure: Sai sót trong tinh thể LiCoPO4. Reproduced with permission From ACS Appl. Mater. Interfaces, 2013, 5 (20), pp 9926–9932. Copyright American Chemical Society 2013.

By Trương Quang Đức, Tohoku University, Japan.

Trong các vật liệu dùng làm điện cực cho Pin Lithium, sự khuyếch tán của nguyển tử Li thường theo một hướng nhất định. Do đó, sự khuyếch tán này phụ thuộc rất nhiều vào trật tự sắp xếp các nguyên tử trong tinh thể. Sự chiếm chỗ nguyên tử Li bởi các nguyên tử khác, do đó, ngăn cản quá trình khuyếch tán, làm giảm tốc độ khuyến tán của nguyên tử Li. Kết quả là, khi vật liệu được dùng làm điện cực trong Pin Lithium, hiệu năng của Pin thường thấp hơn hiệu năng lý thuyết.

Đăng trên tập chí ACS Applied Materials & Interfaces, Trương Quang Đức cùng nhóm nghiên cứu tại đại học Tohoku, Nhật Bản phát hiện sai sót trong tinh thể LiCoPO4 (một vật liệu dùng làm điện cực có hiệu năng cao). Trong đó, nguyên tử Co chiếm chỗ của các nguyên tử Li trong tinh thể.

Nhóm nghiên cứu quan sát tinh thể LiCoPO4 bằng máy hiển vi điện tử truyền qua với độ phân giải cao ở mức độ Angstrom. Với thiết bị này, vị trí các nguyên tử Co, P, O trong tinh thể có thể định vị một cách chính xác.

Trương Quang Đức cho biết ” Phát hiện này giải thích tại sao cho đến nay các nghiên cứu đều cho thấy vật liệu LiCoPO4 có hiệu năng thấp. Phát hiện cũng cho thấy trật tự trong cấu trúc tinh thể ảnh hưởng rất lớn tới hiệu năng của vật liệu”.

Journal Link: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/am403018n

Email: [email protected]